Utan ursäkt

”Art for arts sake”, as we say in Lappland. ”Konst för konstens skull.” Det är ett privilegium som nästan är svårt att acceptera.
För några år sedan åkte jag på en veckas nätverksträff med konstnärer, för att känna in vad konst är, till skillnad från illustration eller visuell kommunikation.

Efter ett liv i reklam och media är det svårt att ställa om: från påverkan och kommuniktion till fritt skapande. Konsten behöver ju inte förklara sig. Å andra sidan kan ingen hindra konsten att just förklara eller påverka.

Kombo
Utöver konsten har jag haft svårt att närma mig vårt samiska arv. Kanske därför slog jag ihop det till ett och samma ”projekt”: att lära känna samisk kultur och identitet medan jag bearbetar det i bildkonst och hantverk.

Så får konsten tjäna ett syfte ändå. Jag har svårt att frikoppla den från min inre utveckling. Den får spegla och bekräfta. I början var den också känselspröt för att prova sig fram.