januari 2019 - stanley.se

100-årslogga

Så här ser den vanliga loggan ut. Den stora festivalen Lappis hålls för hundrade gången i juli 2019. Jubileumsmärken är en genre för sig. Men Lappis ville inte ha en traditionell lagerkrans med årtal. De ville inte bara minnas det som varit utan sikta framåt och tilltala en yngre målgrupp.

Kurs i renslakt

Slaktplatsen. Vi var 25 personer på kurs i traditionell renslakt. Renen är den mest synliga delen av samisk kultur. Det är till och med så att när medier berättar om samer illustreras det oftast med renar. I den svenska berättelsen hör samer och renar oupplösligt ihop.  Även i den samiska berättelsen spelar renen en central […]