Gratis

Målarbilder
Bilder att färglägga. Tecknade av Anders Parsmo på uppdrag av Stanley.

Så här får du använda dem:
Du får inte ta betalt för dem.
Du får själv använda dem gratis.
Du får inte sprida dem vidare på nätet.
Du får länka hit.
Du får inte lova bort nyttjanderätten till andra genom att tex göra logotyper med dem.
Du måste kolla det med Stanley.
Du får inte låtsas att du gjort dem själv.
Upphovsmannens namn skall alltid anges ”enligt god sed”, som det står i lagen.

Sydsamiska mönster
De traditionella sydsamiska mönstren som är urgamla och alltså fria. Använd dem med respekt. De är digitaliserade av Stanley.