Logga: KP

Kristna Publicistförbundet är en förening för journalister och andra medieintresserade med kristen förankring.

Fram till 2005 såg deras logga ut så här.
Den bestod av bokstäver som angav hela namnet, i ett typsnitt som hänvisade till skrivmaskiner med färgband av bomull. Den kristna anknytningen visades med ett litet kors i ordet ”kristna”.

Till vardags kallades föreningen endast KP bland medlemmarna. Ett tecken på att namnet är för långt att uttala.

Den nya loggan tog sin utgångspunkt i förkortningen KP och det klassiska monogrammet XP som är de två första bokstäverna i Kristus på grekiska.

Kopplingen är inte alldeles uppenbar. Men för alla som känner igen XP-monogrammet är det en påminnelse om Kristus samtidigt som bokstäverna KP är tillräckligt tydliga för att stå för organisationens namn.
En logga ska gärna gestalta organisationens själ. Och den bär på berättelsen om vad KP står för.
Samtidigt som XP-monogrammet är djupt rotat i de äldsta kyrkorna har loggan en dofta av tjugohundratal och tillåter sig att vara fri gentemot den traditionella formen.
Precis som KP sammanför medieproffs från alla kyrkor.