Logga: IBRA

Uppdraget jag fick var att göra ett helt nytt märke för IBRA efter namnbytet, från IBRA Radio till IBRA Media.

Senare ändrades uppdraget till att uppdatera den befintliga loggan. Och det var helt rätt. IBRAs namn och märke var etablerat och välkänt i de grupper som berörs.

Så här såg loggan ut från början; en typisk radiomikrofon från mitten av 1900-talet. Det gjorde företagets image bunden till den tidens teknik.

Därför togs mikrofonen bort och enbart texten användes under en period.

Men även ordet ”radio” i namnet blev för tekniskt begränsat när verksamheten omfattade både TV, internet och annat.
Ett praktisk problem var också att inget original fanns kvar. Det vill säga att märket såg suddigt och hackigt ut efter årtionden av kopiering. Sånt förekommer ju inte längre med digiala original.

Djupt blått var IBRAs profilfärg. Tillsammans med det lutande typsnittet med de fyrkantiga klackarna profilerade det IBRA.

Med ett liknande typsnitt som grund återskapades ordet IBRA digitalt.
Texten IBRA är det som ensamt bär organisationens profil. Det förklarande ordet ”media” gjordes i en avvikande rak stil som kräver så mycket uppmärksamhet.

Så säkrades kontinuiteten i IBRAs grafiska profil så att både gamla och nya kontakter världen över kan känna förtroende för organisationen och dess verksamhet.