Folder MADD

Januari 2001: Folder för MHF om offren för rattfylleriet.

Grafisk form, bildbehandling och tryckt upplaga.
Text: MHF
Foto: Carl Johan Erikson, Anders Jahrner/Tre fotografer och skolfoto.
Tryck: Prinfo Bergs Alltryck.

6 sidor 100×210 mm.

Hemsidor runt 2000


PMU InterLife – Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
www.pmu.se
och www.pmu.nu

 

År: 2001
Kategori: Internationell organisation
Speciella krav: Uppdateras av kunden via databas (MySQL via jsp)


MHF – Motorförarnas helnykterhetsförbund
www.mhf.se

 

År: 2000
Kategori: Riksorganisation
Speciella krav: Uppdateras av kunden via FirstClass Intranet-server

IBRA
www.ibra.se

 

År: 2000
Kategori: Internationell organisation

  Bibel 2000
www.bible2000.org
År: 2000
Kategori: Bok
Speciella krav: Hela bibeltexten samt noter sökbar via databas
  Bijer byggmaterial
www.beijerbygg.se

 

År: 2000
Kategori: Butikskedja

  Filadelfiakyrkan Stockholm
www.filadelfia.nu
År: 2000
Kategori: Lokal organisation
Speciella krav: Enkel webbplats som lätt kan uppdateras av kunden via webb-redigeringsprogram
  Kaggeholms folkhögskola
www.kaggeholm.nu
År: 2000
Kategori: Folkhögskola
Speciella krav: Enkel webbplats som lätt kan uppdateras av kunden via webb-redigeringsprogram
  Kaggeholms slott
www.kaggeholm.nu/slottet
År: 2000
Kategori: Kursgård
Speciella krav: Enkel webbplats som lätt kan uppdateras av kunden via webb-redigeringsprogram
Perla
www.perla.nuÅr: 2000
Kategori: Artist
Speciella krav: Uppdateras av kunden via FirstClass Intranet-server och webb-redigeringsprogram

LP-logo


LP
Kund: LP-verksamhetens ideella riksförening
Grafisk form och original: Stanley Almqvist
År: 2000

Hemsidor 1990-talet

PMU InterLife – Pingstmissionens Utvecklingssamarbete
www.pmu.se
År: 199?
Kategori: Riksorganisation


IBRA
www.ibra.se
År: 2000
Kategori: Internationell organisation


Svenska Bibelsällskapet
www.swedbible.se
År: 199?
Kategori: Paraplyorganisation


Gideoniterna
www.gideoniterna.se
År: 199?
Kategori: Internationell organisation


Wycliffe
År: 199?
Kategori: Internationell organisation

TBV!
www.tbv.se
År: 199?
Kategori: Riksorganisation
Speciella krav: Fungera både som central och lokala webbplatser för kursverksamheterna. Gemensam databas för hela riket.

Kristenheten i Sverige
År: 199?
Kategori: Adressdatabas
Speciella krav: Databas som kan sökas från webbsidan

Taubert Production
www.taubert.se
År: 199?
Kategori: Företag
Speciella krav: Enkel webbplats som lätt kan uppdateras av kunden via webb-redigeringsprogram

Bibeln till alla
www.bta.nu
År: 199?
Kategori: Internationell organisation

Samspar
www.samspar.se
År: 199?
Kategori: Bank och försäkring

Sportbibeln
www.bta.nu/sport


Hopp för Sverige
År: 199?
Kategori: Kampanj


Svenska Mässan: Kyrkornas värld
År: 199?
Kategori: Evenemang


Pingstkyrkan i Västerås
År: 199?
Kategori: Lokal organisation


Svedberg och Hübsch
År: 199?
Kategori: Företag

Bibelomslag

Bokomslag

1995: Omslag till Bibel för ungdomar
För: IBS – International Bible Society Europe

Grafisk form, collage, bildbehandling.
Bilder av: LINNEA WIDÉN: Nattbild från Los Angeles och kvinnoansikte.
GUSTAVE DORÉ: Ängel ur Dorés klassiska bibelillustrationer
GUSTAV VASAS BIBEL: Titelsidan Biblia eller Den heliga Skrift ur den första bibel som trycktes på svenska.
CARL XII BIBEL: Textspalt.