Sahlbergs senaste

Sahlbergs senaste heter Min tro och är en personlig och öppenhjärtlig berättelse om vad som format hans tro och liv. Den kan beställas av författaren på carl-erik.sahlberg@svenskakyrkan.se

Ur förordet:

”Den 5 augusti i år firade jag 50 år som kristen. Min kristna tro bekände jag öppet i samband med en nattvardsgång i min hem- och konfirmationskyrka Berg i södra Jämtland en regnig söndag den 5 augusti 1962. Då och där började min kristna vandring, som bl.a. ledde in i prästkallelsen.
Sen 1989 har jag varit präst i S:ta Clara och haft tillfälle att många gånger få ge ut den kristna tron. De som ofta och i många år har hört mig predika har nog fått en bild av hur jag tänker och tror idag. Det är en tro grundad på bibelordet och erfarenheten, egen och andras. Bibeln har jag läst regelbundet sen konfirmationstiden 1959 och människors erfarenheter har jag tagit del av i litteratur, förkunnelse och själavård. Kanske skulle jag kunna kallas biblicistisk erfarenhetsteolog. Jag har läst, hört, upplevt och prövat. Kanske kan den här lilla skriften få vara till andlig vägledning för några och för att de som inte håller med mig – och det är helt legitimt – ska förstå hur jag tänkt för att komma fram till hur jag tänker och tror idag.”

S:ta Clara den 31 augusti 2012
Carl-Erik Sahlberg

 

Sahlbergs senaste och ny Max-bok

Vårens böcker från förlaget Stanley.se är Carl-Erik Sahlbergs senaste bibelkommentar Kyrkans första tid och en ny barnbok om Max av Åke Olofsson.


Max du behövs! har anknytning både till sport och mission och riktar sig till barn i mellanstadieåldern. Det är Åke Olofssons elfte barnbok.

Sahlbergs bok gör skäl för namnet Kyrkans första tid då den går igenom bibeltexterna om Jesus och de första kristna; vers för vers. Du som vill komma under ytan på texten får utmärkt och enkel vägledning av en doktor i kyrkohistoria.

Maila författarna för att köpa böckerna: carl-erik.sahlberg@svenskakyrkan.se resp ake.olofsson@hotmail.com

Stanley Almqvist

Historiska böcker

När en av de största folkrörelsekyrkorna skriver sin historia blir det två tjocka böcker i stort format. Bra bilder krävs, trots att många historiska bilder är i dåligt skick och måste restaureras. Stanley media tog på sig ansvaret för detta och omslagsdesignen.

Jesus-Bibel

Bok

Kund: Bibeln till alla

Text och idé: Stanley Almqvist och Niklas Josefsson, Förutom bibeltext från IBS
Grafisk form: Ulf Meijer
År: 1996

Bibelomslag

Bokomslag

1995: Omslag till Bibel för ungdomar
För: IBS – International Bible Society Europe

Grafisk form, collage, bildbehandling.
Bilder av: LINNEA WIDÉN: Nattbild från Los Angeles och kvinnoansikte.
GUSTAVE DORÉ: Ängel ur Dorés klassiska bibelillustrationer
GUSTAV VASAS BIBEL: Titelsidan Biblia eller Den heliga Skrift ur den första bibel som trycktes på svenska.
CARL XII BIBEL: Textspalt.