maj 2012 - stanley.se

Sahlbergs senaste och ny Max-bok

Vårens böcker från förlaget Stanley.se är Carl-Erik Sahlbergs senaste bibelkommentar Kyrkans första tid och en ny barnbok om Max av Åke Olofsson. Max du behövs! har anknytning både till sport och mission och riktar sig till barn i mellanstadieåldern. Det är Åke Olofssons elfte barnbok. Sahlbergs bok gör skäl för namnet Kyrkans första tid då […]

Samiska flätor i Stockholmsmässan

Grafisk avdelningen i Stockholmsmässan vill använda ett traditionellt sydsamiskt mönster i en vepa för att visa vad de har att erbjuda. Roligt att något mer än renar och färggranna tofsar uppmärksammas. Och roligt att få gensvar på mitt projekt med digitalisering – även om våra vänner i sameslöjdföreningen inte var så entusiastiska 😉