oktober 2009 - stanley.se

Bok om hur kyrkor växer

Folder för MHF

Hur presenterar man en organisation som presenterats så många gånger tidigare? Genom medlemmarnas glöd kanske.