Logo IBRA

IBRA radio har förändrats genom årtiondena. Både namn och märke måste förnyas utan att organisationen tappar sin själ. Lösningen blev att både bevara och förnya. Själva namnet IBRA var hårt slitet efter många generationer kopierade på papper. En rekonstruktion av bokstäverna gjordes, både för att få tillbaka den ursprungliga stilen och dessutom öka läsligheten.