Prepress Starkids

Tidning för Hoppets stjärnas barnverksamhet. Jag stod för prepress, men inte designen.