Folder MADD

Januari 2001: Folder för MHF om offren för rattfylleriet. Grafisk form, bildbehandling och tryckt upplaga. Text: MHF Foto: Carl Johan Erikson, Anders Jahrner/Tre fotografer och skolfoto. Tryck: Prinfo Bergs Alltryck. 6 sidor 100×210 mm.