Bibelomslag

Bokomslag 1995: Omslag till Bibel för ungdomar För: IBS – International Bible Society Europe Grafisk form, bildbehandling. Bilder av: LINNEA WIDÉN: Nattbild från Los Angeles och kvinnoansikte. GUSTAVE DORÉ: Ängel ur Dorés klassiska bibelillustrationer GUSTAV VASAS BIBEL: Textspalt ur den första bibel som trycktes på svenska.XII BIBEL: Titelsidan Biblia eller Den heliga Skrift.